Fauna pletter i naturen

Landmandene kan hjælpe vildtet på vej med vildtstriber. I Hjerm har vores egen Svend Erik Jensen arbejdet med at etablerer vildtstriber i flere år og man kan tydelig mærke effekten allerede.

Læs mere

Nyheder

Bankosæsonen er over os

Så er det igen tid til at gå til banko i Hjerm Jagtforening.
Vi starter sæsonen op den 14. november 2018 - i Hjerm sognegård.
Der er banko følgende dato'er 14. november, 28. november & 12. december.
Jamen så ses vi jo der ..........

Klip græsset nu

Inden vinteren sætter en stopper for væksten på brakken, skovengen, græsvildtageren og lignende arealer, er det en god ide at slå dem.
Det sker bedst mellemslutningen af september og midten af oktober.
Græs, kløver og tilsvarende vegetation, der slås på det tidspunkt, gror frem igen med friske, nye skud inden væksten helt stoppes af kulden.

Invitation til åben høring om agerlandsfaunaen

Sted: Christiansborg, København
Tid: Torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 13 - 17
Arrangør: Thomas Danielsen, MF i samarbejde med FJD (klubberne for de stående
jagthunde)
Baggrund: Flere rapporter har vist, at vi mangler såvel insekter som fugle i det åbne
land og peger på et ønske om større mangfoldighed og øgede naturværdier i agerlandet.
Mål: At få belyst, hvad politikere, landmænd, grønne organisationer og alle naturinteresserede
kan gøre for at øge naturværdierne i det åbne land.
Deltagere: Alle med interesse for agerlandsnaturen. Folketingets miljøudvalg inviteres

Bukkepral i Naturhuset

Fællesarrangement for medlemmer af Hjerm jagtforening

Har du lyst til at prale lidt af din nyskudte buk, eller høre på de andres pral, beundre eller misunde de andres bukke, høre om hvorfor de ikke skød guldmedalje bukken som stod ude på 20 m, eller bare hygge dig et par timer ned kaffe og rundstykker og eventuelt med en lille en til halsen så mød op.

Naturhuset, skolevej 9, Hjerm 16. maj 2019 – kl. 9.30 til 11.30

Læs mere