16. maj 2018

Tillykke med de gode oplevelser og bukken

Bukkepral 2018 - årets enlige buk betragtes af kyndige jægere

Standerhejsning - Jens Peter har styr på snor, stang og flag

Kaffe og rundstykker - der hygges igennem inden bukkejagten fortsætter de næste to måneder

Bukken 2018

Knæk og bræk til alle på de kommende jagter

Den kommende generation af jægere på besøg