29. august 2018

Skal de fredes eller .....?

Der ses nu ofte dåvildt i Hjerm området og der ser ud til at der faktisk er en lille bestand, som er ved at etablere sig. Spørgsmålet er bare om de skal jages som jagtloven giver lov til eller om vi skal forsøge at aftale en frivillige fredning. 

Flere steder i det vestjysk har man udsat dåvildt og derefter fredet dem i en periode. I Stauning området udsatte man en hjort og fem dåer, de er nu blevet til mere en 150 dyr.  Og netop i Stauning området har man før haft stor succes med en frivillig ordning om ikke at skyde råer i et stort område med Stauning som centrum og i en bue på omkring ti kilometer rundt ind mod Skjern, Lem og Velling. Det har betydet, at der hvert år bliver skudt mange bukke. I 2013 (de nyeste tal jeg kunne finde) blev der skudt omkring 100 bukke skudt i de to måneders sommerpürsch. Også et projekt omkring bestanden af agerhøns er der enighed om i samme område. 

Så spørgsmålet er om jagtforeningen skal tage initiativ til en ordning med de forskellige losejere. Eller om vi skal afskyde efter jagtloven?