21. april 2018

Hvad er reglerne om vores jagtknive?

Knive og blankvåben - knivloven
Fakta om knive og blankvåben.

Hvornår skal man have tilladelse til en kniv eller blankvåben?
I en række tilfælde kræver det tilladelse fra politiet for overhovedet at erhverve, besidde, bære eller anvende visse knive og blankvåben.

Det gælder:

Knive beregnet til stød
Springknive og springstiletter
Faldknive og faldstiletter
Foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af hånd (butterfly-knive)
Knive konstrueret til at hænge om halsen eller skulderen, således de kan trækkes med en hånd
Kastestjerner, kasteknive, kasteøkser o.l.
Blankvåben der fremtræder som en anden genstand, fx kårdestokke
Det er således som udgangspunkt forbudt overhovedet at være i besiddelse af sådanne knive og blankvåben.

Det kræver også som udgangspunkt tilladelse fra politiet, hvis en kniv har en klinge på over 12 cm. Dolke og knive med en klinge på over 12 cm er dog undtaget fra forbuddet og fra kravet om en tilladelse fra politiet, hvis de anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller til et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

Det er dog en betingelse, at de nævnte knive og dolke er udformet til den nævnte brug, og de må kun erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug.

Såfremt man fx ønsker at købe og anvende en jagtkniv med en klinge på mere end 12 cm til andet end jagt, vil det således kræve en tilladelse.

Forbuddet er generelt og ikke begrænset til offentligt tilgængelige steder.

Hvordan måles længden af klingen?
Ifølge retspraksis måles et skarpt våbens klingelængde fra skæftet, således at man medregner et eventuelt krummende, uslebet stykke af bladet til klinge, idet et sådant stykke ved knivens an-vendelse som stikvåben fungerer som en del af klingen.

Hvornår må man medtage en kniv på et offentligt tilgængeligt sted m.v.?
Selvom der ikke kræves tilladelse til en kniv, er det langt fra sikkert, at den må medtages på et offentligt tilgængeligt sted m.v.

Det er som udgangspunkt ulovligt at medtage knive sådanne steder.

Det fremgår af knivloven, at det er forbudt at bære og besidde knive og blankvåben på offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger o.l.

Der er dog følgende undtagelse til forbuddet
Hvis medtagelsen af kniven sker som led i erhvervsudøvelse, eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

Hvornår er et formål anerkendelsesværdigt?

Erhvervsudøvelse: Hvis en kniv skal anvendes som værktøj i (lovligt) erhverv, fx en håndværkers besiddelse af kniv som led i erhvervsudøvelsen, er det tilladt at bære og besidde den på offentligt tilgængeligt sted. Man må således også gerne bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra det arbejde, hvor kniven skal anvendes.
Jagt: Hvis en kniv skal anvendes i forbindelse med jagt, er det tilladt at bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra stedet, hvor jagten foregår.
Lystfiskeri: Hvis en kniv skal anvendes i forbindelse med lystfiskeri, er det ligeledes tilladt at bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra stedet, hvor lystfiskeriet foregår.
Sportsudøvelse: Hvis en kniv skal anvendes i forbindelse med en sportsaktivitet, er det ligeledes tilladt at bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra sportsaktiviteten.
Andet lignende anerkendelsesværdigt formål: En kniv vil også lovligt kunne bæres og besiddes som led i en lovlig fritidsaktivitet. Dette gælder ifølge lovforarbejderne til knivloven fx spejdere og andre, der dyrker friluftsvirksomhed såsom vandreture, skovture, sejlture mv. og i den forbindelse anvender kniv. Det er således også tilladt at bære og besidde kniven direkte til eller fra den lovlige fritidsaktivitet.
Det fremgår af Rigsadvokatens Meddelelse nr. 6 fra 2005, rettet 1. juli 2016, at det er Rigsadvokatens opfattelse, at der endvidere kan foretages ophold eller ærinder undervejs til/fra den lovlige aktivitet, når dette ud fra en samlet vurdering af omstændighederne må anses for rimeligt.