Lån et vildtkamera til bekæmpelse af mårhunde

30. september 2019

MÅRHUNDEBEKÆMPELSE

Udlån af vildtkamera til bekæmpelse af mårhunde

Hjerm jagtforening har i samarbejde med Struer Jægerråd, Danmarks Jægerforbund Struer, arbejdet på, at sikre vildtkamera til de jæger der er interesseret i at bekæmpe mårhunde i Struer kommune og hermed også i Hjerm.

Struer kommune har sponsoreret vildtkameraer og fælder til bekæmpelse af mårhunde i Struer kommune og Hjerm jagtforening har i samarbejde med jagtforeningerne i Struer kommune og jægerrådet sikret  fordelingerne af vildtkameraer og Hjerm Jagtforening har fået 4 stk. vildtkamera til rådighed for de jæger i Hjerm jagtforening der vil bekæmpe mårhunde.

Hjerm Jagtforening kan derfor udlåne 1 stk. vildtkamera af mærke SPROMISE full HD, SMS Digital Trail Camera, samt SD kort (8Mb) til jæger der henvender sig til formanden Harry Hansen.

Vildtkameraet tilhører Struer Jægerråd, men administreres af Hjerm Jagtforening.

Struer jægerråds og Hjerm jagtforenings regler for udlån af vildtkamera bliver udleveret sammen med vildtkamera.

Der skal rapporteres til bestyrelsen i Hjerm Jagtforening én gang om måneden, om resultatet af bekæmpelsen, også selvom resultatet er 0 mårhund.

Hvis der ikke rapporters som angivet i regler for vildtkameraet, inddrages vildtkameraet igen for udlån til anden jæger hos Hjerm Jagtforening.

Hjerm jagtforenings bestyrelse vil hvert 3 mdr. vurdere resultatet af udlånet og vurdere, hvis ingen resultat, om vildtkameraet skal udlånes til anden jæger hos Hjerm jagtforening.

Låner betaler et depositum på kr. 500,-  for lån af vildtkamera samt SD kort.

Dette beløb tilbagebetales igen ved aflevering af vildtkamera, SD kort + alle dele, i original emballage.

Så alle der ønsker at bekæmpe mårhunde og som er medlem af Hjerm Jagtforening  skal blot henvende sig til Formanden for Hjerm Jagtforening, Harry Hansen eller en anden fra bestyrelsen og aftale nærmere, om der er ledige vildtkamera der kan lånes eller om man vi skrives op til lån af vildtkamera.

 

Hjerm Jagtforening

Bestyrelsen