12. juni 2019

Øster Hjerm-projekt hædres med markvildtpris

Øster Hjerm-projektet har ved flere lejligheder indbudt til markvandringer og delt ud af de praktiske erfaringer med arbejdet for at forbedre levevilkårene for agerlandsfaunaen. Foto: Flemming Østergaard

Prisen er på 10.000 kr. og uddeles i samarbejde med Landbrug & Fødevarer samt DLF. Det er et kriterie, at prismodtageren har udført en praktisk indsats for at forbedre levevilkårene for hele fødekæden i det åbne land dvs. for alt fra insekter og småfugle til større, jagtbare arter som haren og agerhønen.

Markvildtprisen 2019 tildeles en gruppe af lodsejere og ildsjæle, der siden 2007 har arbejdet målrettet på at forbedre agerlandsfaunaen gennem ’Øster Hjerm-projektet’. Samtidig har Øster Hjerm-projektet fungeret som ét af SJD´s ni forvaltningsområder, hvor alle interesserede kan henvende sig og få gode idéer til naturforbedringer på eget terræn eller ejendom. Et vigtigt formål ved Øster Hjerm-projektet har således også været at oplyse omverdenen om vigtigheden af biotopforbedringer og sidst men ikke mindst, at det er nødvendigt med en særlig indsats for agerhønen.
Dialog og formidling har været en hjørnesten i Øster Hjerm-projektet. Man har således formået at samle lodsejere med et fælles areal på ca. 550 ha i en koordineret indsats for agerlandsfaunaen. Der er gennem årene udført en imponerende praktisk indsats inden for projektområdet bl.a. i form af anlæggelse af mange kilometer blomstrende faunastriber, fældefangst af prædatorer (krager/skader) og årlige agerhønsetællinger ved hjælp af stående hunde.


Netop agerhønsetællingerne har dokumenteret effekterne af den store indsats. Agerhønen er nemlig en såkaldt indikatorart for hele fødekæden i det åbne land. Ved projektstarten i 2007 blev der i foråret blot talt otte par agerhøns på hele terrænet. Tallet er siden vokset støt og nåede i 2019 hele 46 par. Da en agerhøne gennemsnitligt lægger 16 æg er der i dag tale om en sund, bæredygtig bestand der er i stand til at kompensere for agerhønens forholdsvis høje dødelighed. Desuden vurderes det, at ’overskudshøns’ er begyndt at sprede sig til naboterrænerne. Den markante fremgang i agerhønebestanden har samtidig givet lodsejerne en selvforstærkende motivation for at fortsætte indsatsen og gjort den sidste tvivl ’om det nu nytter noget’, til skamme.


Det er ikke blot de lokale lodsejere og jægere, der kan glæde sig over, at agerlandsfaunaen trives i Øster Hjerm. I efteråret 2018 blev der afholdt markprøve på terrænet for stående hunde og deres førere fra hele Jylland. På dagen fandt hundene blandt andet ni flokke af i alt 92 vilde agerhøns hvilket resulterede i at ni ud af 11 hunde blev præmierede. Et uhørt flot resultat.

Markvildtprisen 2019 overrækkes mandag d. 24. juni kl. 19 i haven hos én af lodsejerne i Øster Hjerm-projektet, nemlig formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, Kviumvej 9, 7560 Hjerm. Efter en kort markvandring bliver der serveret en grillpølse med øl/vand. Alle interesserede er velkomne. Af hensyn til forplejningen modtages tilmelding på tlf. 70 21 20 40.