18. februar 2020

Referat fra generalforsamlingen

Referat Generalforsamling i Hjerm sogns jagtforening

 1. Februar 2020 – kl. 19:00 i Hjerm Sognegård

 

 1. Valg af dirigent – Lars Hegaard valgt
 2. Valg af stemmetællere
  -
 3. Formandens beretning
  Formandens beretning

Jeg vil starte min beretning med en sådan nogenlunde kronologisk oversigt over de aktiviteter der har været i Hjerm Jagtforening siden sidste års generalforsamling.

Vi holdt som de fleste ved, en ordinær generalforsamling den 19. februar 2019.

Alt gik for så vidt godt under hele generalforsamlingen, men da der skulle findes nye emner til bestyrelsen, blev det vanskeligt.

Der var flere daværende bestyrelsesmedlemmer som mente, at de nu havde udtjent deres værnepligt og gerne vil stoppe, bl.a. Jens Peder Petersen, Claus H. Hansen og formanden Peter Nørbygaard.

Der var desværre ikke rigtig nogen der meldte sig til bestyrelsen, så foreningen kom til at stå i en lidt svær situation, hvad skulle vi så gøre.

Det blev derfor besluttet, at holde et ekstraordinær generalforsamling, hvor emnerne skulle være nye bestyrelsesmedlemmer og evt. reduktion af bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen fra 7 til 5 mand, (som man jf. vedtægterne skal beslutte på en generalforsamling).

Som sagt så gjort, der blev afholdt et ekstraordinær generalforsamling den 26. marts 2019, hvor det stadig var meget svært at finde nye bestyrelsesmedlemmer, men vi fik overtalt Claus H. Hansen til at fortsætte og tage sig af bl.a. vores websiden. Ingen andre meldte sig, hvorfor dagordenen fortsatte til næste punkt som var, at reducere bestyrelsen fra 7 mand til kun 5 mand – dette blev vedtaget.

Det betød, at vi nu var 5 mand i bestyrelsen, nemlig:

Claus H. Hansen

Claus Thunøe

Erik Madsen

Erik Lund

Harry Hansen

Vi holdt i bestyrelsen et konstitueringsmøde den 23. april, hvor jeg selv (Harry Hansen) blev valgt som formand, Erik Madsen som kassér, Claus H. Hansen som Sekretær og Webmaster og som alm. bestyrelsesmedlem Erik Lund og Claus Thunøe.

Erik Lund dog som formand for knivkursus og som tovholder for skydningen på Vralden, hvor vi også har Jørgen Christensen til at hjælpe.

Den 10., 17. og 24. april, samt den 08. maj var der skydning på Vralden, dette kommer Erik Lund lidt mere ind på senere, når vi går over til de forskellige arrangementer, men efter sigende ok skydninger, men dog ikke for mange deltagere. Men alt dette vil Erik komme mere ind på senere.

Den 7. maj var der foredrag i Hjerm hallen med Nak & Æd Jørgen Skouboe og Thomas Boesdal, jeg var selv med og jeg ved, at mange andre jæger fra Hjerm var med til dette.

Jeg ved godt det ikke direkte har noget med Hjerm jagtforening at gøre, men alligevel har jeg taget det med her, da det lugter lidt af jagt. Hjerm Jagtforening havde også i den anledning giver flere billetter væk til de hjælper der hver år hjælper til, bl.a Svend Erik og Lars Heegaard for blot at nævne noge af disse hjælpere.

Den 16. maj havde vi bukkepral i Naturhuset, vi var 9 jæger til kaffe og der var 2 der havde skudt hver en seksender. Det var Svend Åge Poulsen og Michael Larsen der havde være heldig eller dygtig at nedlægge et par fine seksender. Det var som vanligt rigtig hyggeligt.

Det er lidt kedeligt, at der ikke kommer flere til dette arrangement, men det gælder faktisk generelt, at der ikke er den helt store tilslutning til vores arrangementer, så måske skulle vi lave om i dem eller tage det op under evt. og se om der skulle være andre gode idéer til, hvad der kan gøres fremadrettet.

Den 22. maj havde vi planlagt et  kursus i førstehjælp, eller nærmere et kursus i hjertestop, inkl. brug af hjertestarter. Man kan selvfølgelig altid sige, hvad skal vi med det, men i kan jo kikke jer omkring og se, at vi nok alle er kommet i den alder, hvor dette kan blive nødvendigt. - så derfor. Kurset blev dog ikke til noget da der ingen meldte sig på banen, så kurset blev aflyst.

Vi besluttede i bestyrelsen, at afholde et nyt kursus, hvilket blev planlagt til den 23. oktober og denne gang var der otte som tilmeldte sig. De havde alle en rigtig god aften og var rigtig glade for at de nu var i stand til at bruge en hjerterstarter og derved være med til at redde liv. 

Jeg har som formand deltaget i flere af Struers jægerrådsmøder, hvor jagtforeningerne fra bl.a. Struer, Humlum, Resen og Hjerm deltager. I den sammenhæng har Struer kommune bevilget 35.000 kr. til bekæmpelse af Mårhunde i området og som Jægerrådet skal stå for. Vi diskuterede på disse jægerrådsmøder, hvordan dette skulle foregå så alle blev hørt og så alle fik del i dette.

Vi fik i Hjerm Jagtforening tildelt 4 stk. vildtkamera som jæger der vil bekæmpe mårhund kan låne. Der er også mulighed for at låne fælder, hvis det viser sig man har mårhunde.

Så altså, - der er mulighed for at låne et vildtkamera, hvis man er interesseret i mårhunde bekæmpelse.

Der er lavet nogle regler for udlån, bl.a. skal man give et depositum på 500,- kr. og man skal også indberette hvad man skyder eller fanger af mårhunde.

Vil man vide mere om dette kan man læse på vores hjemmeside eller man kan naturligvis også komme til mig, så vil jeg forsøge at forklare hvordan det er og skal foregå.

Den 12. juni var der skydning i Ørre, med god tilslutning og som sædvanlig var alle som jeg forstår det godt tilfredse med denne skydning. Igen kan Erik Lund kommentere dette senere.

Den 24. juni var der uddeling af markvildtpris, for at hylde og synliggøre den store indsats der bliver gjort for markvildtet i agerlandet. Prisen er på 10.000 kr. og uddeles i samarbejde med Landbrug & Fødevarer samt DLF.

Markvildprisen blev uddelt til Svend Erik den 24. juni i haven hos Martin Merrild, jeg skal beklage, at det ikke var muligt for mig selv eller en fra bestyrelsen at deltage denne dag, men det skal ikke forhindre os i, at Hjerm Jagtforening og bestyrelsen i særdeleshed ønsker tillykke med denne fine pris, så STORT TILLYKKE HERFRA.

Den 14. og 21. august var der som i foråret skydning på Vralden, så folk igen have mulighed for at sikre indskydning så der opnås en god skydning når jagtsæsonen starter den 1. oktober. Erik Lund Kommentere, men igen  generet, er der ikke meget tilslutning, så vi må overveje om vi vil blive ved med at have alle disse skydninger.

Den 29. august var der pokalskydning i Holstebro, i den anledning besluttede bestyrelsen på et tidligere bestyrelsesmøde, at jæger fra Hjerm jagtforening der deltager, gerne måtte invitere en gæst med, som dog ikke kan deltage i konkurrencen, men blot til skydning. Dette på grund af, at der generelt ikke er mange der kommer til denne skydning og således, at vi kunne få lidt flere til måske at interessere sig for foreningen.

Erik Madsen stod for denne skydning og vil senere fortælle lidt mere om skydningen og hvem som vandt.

På opfordring fra sidste generalforsamling besluttede vi at holde 2 skydninger i Ørre og den 7. september, lavede vi så endnu en skydning i Ørre, også denne skydning blev en succes.

Naturens Dag (den 14. september), deltog vi igen i, og igen denne gang havde vi en god oplevelse med mange aktiviteter, herunder bl.a. brækning af dådyr, skydning osv. osv. alt i alt en meget fin dag, jeg var ikke selv tilstede da jeg var på ferie, men det skulle efter sigende have været en rigtig god dag.  Det var meningen at vi også skulle have haft en falkoner til at komme, men han blev desværre forhindret.

Jeg vil gerne sige tak til alle dem som gjorde dette muligt, bl.a. bestyrelsen og ikke mindst de frivillige, Peter Nørbygaard, og Jens Peder Petersen.

Knivkursus blev igen etableret med start i november, den 5. november og igen var der god deltagelse, Erik Lund kommentere dette senere.

I december havde vi traditionen tro Bankospil, Svend Erik stod som sædvanligt for dette arrangement og med Lars Heegaard som opråber samt diverse hjælpere både fra bestyrelsen og frivillige og så kan det kun blive godt, vi havde i gennemsnit 83 deltager pr. aften, ganske fint, så alt i alt har vi haft gode aktiviteter med nogen-(lunde) god deltagelse.

Der skal naturligvis lyde en stor tak til alle som har været med til at få dette arrangement på benene både til Svend Erik, bestyrelsen og alle frivillige hjælpere. 

Med disse ord vil jeg gerne sige tak for 2019, tak til bestyrelsen, tak til alle de frivillige og alle dem som har hjulpet os igennem året 2019 – og det var så min beretning.

Harry Hansen

 1. Kasserens beretning
  - se bilag 2
  Årets resultat – 6292,- kr.
  Egenkapital 60.299,- kr. (Bankbeholdning 49.354,- kr. Kassebeholdning 10.945,- kr.)

 2. Indkomne forslag
  - der er ikke indkommet nogle forslag

 3. Beretning fra div. Udvalg:
  - Svend Erik Jensen – Bankospil, der er stor søgning til bankospil i Hjerm sognegård – 83 personer i gennemsnit pr. Gang. En stor tak til Autolak – Per Jensen for sponsoratet. Der skal være min. 5 frivillige for at afvikle tilfredsstillende.
  - Svend Erik Jensen – beretter om faunastriber – projektet fik en pris for samarbejdet omkring markvildtet i 2019. Der var 170 mennesker til fejringen af projektet. Meld jer meget gerne til hvis i har plads til striber i naturen. Man kan evt. få frø hos Svend Erik Jensen.
  - Erik Lund – Skydning på Vralden – der kommer for få til skydning, derfor er der kun tre skydninger i 2020. 29. April – 6. Maj og 12. August. Husk at øve skydningen i 2020. Det koster kun 30,- kr. Det er aftalt med Struer jagtforening at vi er velkomne til deres skydning. Se evt. hvornår på Jægerforbundets hjemmeside.

Skydningen i Ørre – 10. Juni og 6. August.

Der afholdes feltskydning i Ørre jagtforening (afholdes i Ulfborg) – se banens hjemmeside.
- Knivkursus – der er plads til nye på det kommende hold. Jens Peter og Erik fremviste knive på generalforsamlingen.                                                                                   
- Pokalskydning på Ringkøbingbanen – den afholdes i 2020 den 28. August.  Hjerm Jagtforening er vært ved skydningen.
Vandrepokalen A-klassen Freddy Hansen – Sporting Fredy Hansen – Oldboys blev vundet af Frede Jepsen. Stort tillykke til dem.
- Hundetræning - Svend Åge Poulsen – har igen i år afholdt hundetræning. Svend Åge Poulsen vil meget gerne have mere hjælp af bestyrelsen.
- Naturens dag – den 14. September 2019, skydning, forlægning af dåvildt, svampesmagning og uddeling af frø til vildtstriber. En rigtig god dag men megen snak.

 1. Valg til bestyrelsen
  - Michael Larsen og Jørn Christensen opstillet og valgt.
  Bestyrelsen konstituer sig selv (Det forslået at der kommer en vedtægtsændring)
 2. Valg af suppleant
  Per Jensen 1. Suppleant
  Lars Hegaard 2. Suppleant
 3. Valg af revisor
  Torben Bengtsson

 4. Der blev overrakt diplomer til
  Laurits Jacobsen – 40 år.
  Niels Viggo Bjerre – 30 år.
  Steffen Bengtsson – 30 år.

Lars Mortensen – 25 år.
Michael Vestergård Jensen – 25 år.

Stort tillykke til de fem jubilar

Evt. 

Der var en stor kritik af bestyrelsen for ikke at gøre nok. Fx har ingen kontaktet Sv. Aage Poulsen vedr. hundetræningen.