Hjerm Sogns Jagtforening blev startet den 29. September 1932 og har i dag mere end 150 medlemmer og består af hovedforening og jagtkonsortierne “Myremalm Plantage 900 tdl. samt Agerskov Plantage 217 tdl”. Begge er beliggende nordøst for Ilskov.

Aktiviteter i foreningen

Vi holder  aktuelle foredragsaftener. Ligeledes holder vi af og til i vinterhalvåret kammeratskabsaftener med film, bankospil m.v. I jagtsæsonen holdes der fællesjagter for jagtkonsortiernes medlemmer.

Foruden deltagelse i de mange aktiviteter betragter mange af vores medlemmer også det sociale samvær som et vigtigt element i deres medlemskab.Der arrangeres forskellige aktiviter i løbet af året. Følg med i kalenderen

Ligeledes har vi godt samarbejde til foreninger med godt ande- & gåsejagt til Fjand engene. (Thorsminde)

Generalforsamling

Foreningens generalforsamling holdes hvert år i januar måned.

Jagtpolitisk betyder vores tilknytning til Danmarks Jægerforbund, at du sammen med næsten 95.000

andre jægere kan være med til at påvirke udviklingen, således at jagten i fremtiden kan bevare som en del af den samlede danske naturforvaltning.

I de kommende år vil vi fokusere meget på uddannelse af jægerne, så de bliver endnu bedre til at udøve deres fritidsinteresse. Moral, etik og disciplin vil være nøgleordene fremover, når danske jæger skal profilere sig over for det øvrige samfund.