Alle jægere og hundesportsfolk ønsker sig sikkert en tæt agerhønsebestand. I Øster Hjerm og Kvium området er der i flere år udsat agerhøns. Den ihærdige indsats, med mange skuffelser undervejs, ser nu ud til at have båret frugt.

Gratis vildtstribe

Alle jægere og hundesportsfolk ønsker sig sikkert en tæt agerhønsebestand.

I Øster Hjerm og Kvium området er der i flere år udsat agerhøns. Den ihærdige indsats, med mange skuffelser undervejs, ser nu ud til at have båret frugt.

Vildtkonsulenter fra Kalø er af den opfattelse, at bestanden nu, med passende fodring, anlæg af vildtstriber o.s.v. kan klare sig uden udsætning.

Nu skulle vi så gerne have resten af sognet med. Derfor vil det også i år være muligt at købe familier til udsætning. R åd og vejledning følger gratis med !

Vi har mulighed for at udlåne nogle bure til interesserede medlemmer, så slut op om ideen og få en rigtig god oplevelse.

 

Et andet tiltag, som gerne skulle brede sig, er anlæggelse af vildtstriber.
Der var sidste år en noget skuffende interesse, så nu forsøger vi igen:

Der vil i år være mulighed for at få 100 x 3 m. GRATIS!
Eneste krav er, at I taler med ”jeres” landmænd om tilladelse.

Jorden skal væ​re pløjet eller fræset, så klarer jagtforeningen resten.

Der er af jagtforeningen stillet et beløb til rådighed, og det fordeles efter ”først til mølle” princippet.

Husk regulering af kragerne efter tilladelse!

Henvendelse til:
Sv. Erik Jensen, tlf. 40382870
Olav Rasmussen, tlf.23939323